الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

دیگر از ... خسته شده‌ام

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "دیگر از ... خسته شده‌ام" را یاد می گیرید.

  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

061 I’ve had enough of—

EXAMPLES:

I’ve had enough of her continual chatter.

I’ve had enough of your complaining.

Haven’t you had enough of him? I found him so boring.

I’ve had enough of the traffic here.

I’ve had enough of this city.

DIALOGUES:

A: New York City is a tough place to live.

B: Yeah, it’s so crowded and the pollution is so bad.

A: You know, I’ve had enough of this city. I’m going to quit my job and move to the country.

B: What will you do for a job?

A: I don’t know. I’ll do anything as long as it means getting out of here.

B: Well, I don’t think changing your environment will make things better. You should learn to be content where you are first.

ترجمه‌ی درس

061 دیگر از — خسته شده‌ام

مثال‌ها

دیگر از گوش کردن به وراجی‌های پشت سر هم‌اش خسته شده‌ام.

دیگر از شنیدن شکوه‌هایت خسته شده‌ام.

از دست او خسته نشده‌ای؟ به نظر من که آدم خیلی حوصله سر بری است.

دیگر از ترافیک اینجا خسته شده‌ام.

دیگر از این شهر خسته شده‌ام.

گفتگوها

A: نیویورک سیتی مکان سختی برای زندگی کردن است.

B: آره، خیلی شلوغ است و آلودگی‌اش هم اوضاع خیلی بدی دارد.

A: می‌دانی، دیگر از این شهر خسته شده‌ام. می‌خواهم شغلم را رها کنم و به روستا یا حومهٔ شهر نقل مکان کنم.

B: آنجا به چه کاری مشغول خواهی شد؟

A: نمی‌دانم. برای رفتن از این شهر حاضرم هر کاری انجام دهم.

B: خب، فکر نمی‌کنم تغییر دادن محیط پیرامونی‌ات اوضاع را برایت بهتر کند. تو اول باید یاد بگیری از جایی که هستی راضی و خشنود باشی.