الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

منظورتان از ... چیست

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "منظورتان از ... چیست؟" را یاد می گیرید.

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

083 What do you mean by—?

EXAMPLES:

What do you mean by saying that?

What do you mean by canceling your performance?

What do you mean by “out of the question”?

What do you mean by asking such a question?

DIALOGUES:

Boyfriend: Happy anniversary!

Girlfriend: What do you mean?

Boyfriend: Today is our one-month anniversary of dating.

Girlfriend: Oh, I see. You know everything has a beginning and an end.

Boyfriend: What do you mean by saying that?

Girlfriend: Well, I think it’s time for us to break up. I’m sorry.

ترجمه‌ی درس

083 منظورتان از — چیست؟

مثال‌ها

منظورتان از این حرف چیست؟

منظورتان از لغو اجراتان چیست؟

منظورتان از «غیر قابل پرسش» چیست؟

منظورتان از پرسیدن چنین سئوالی چیست؟

گفتگوها

نامزد: روز یادبودمان مبارک!

نامزد: منظورت چیست؟

نامزد: امروز یادبود یک‌ماهگی قرارمان است.

نامزد: اوه، متوجه شدم. تو می‌دانی که همهٔ چیزها شروعی و پایانی دارند.

نامزد: منظورت از این حرف چیست؟

نامزد: خب، فکر می‌کنم وقت جدایی‌مان فرا رسیده است. متاسفم.