الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

خبرت خواهم کرد

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "خبرت خواهم کرد..." را یاد می گیرید.

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

043 I’ll let you know—

EXAMPLES:

I’ll let you know when I’m leaving for Beijing.

I’ll let you know if I can make it for dinner.

I’ll let you know if I get bored.

I’ll let you know when I get hungry.

DIALOGUES:

A: Are you coming to dinner tonight?

B: I don’t know. I have to work late tonight.

A: When will you know for sure?

B: I’ll let you know this afternoon if I can make it for dinner tonight.

A: What time this afternoon?

B: I’ll give you a call around 3:00.

ترجمه‌ی درس

043 خبرت خواهم کرد —

مثال‌ها

موقعی که عازم پکن شوم خبرت خواهم کرد.

اگر بتوانم خودم را برای شام برسانم، خبرت خواهم کرد.

اگر حوصله‌ام سر برود، خبرت خواهم کرد.

موقعی که گرسنه‌ام شود، خبرت خواهم کرد.

گفتگوها

A: آیا امشب برای شام می‌آیی؟

B: نمی‌دانم. امشب باید تا دیروقت کار کنم.

A: چه موقعی از آمدنت مطمئن خواهی شد؟

B: اگر بتوانم خودم را برای شام امشب برسانم، بعد از ظهر امروز خبرت خواهم کرد.

A: چه ساعتی از بعد از ظهر؟

B: حدود ساعت 3:00 با تو تماس خواهم گرفت.