الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

هیچ چیز به اندازهٔ ... نیست

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "هیچ چیز به اندازهٔ ... نیست" را یاد می گیرید.

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

076 There is nothing as—as—

EXAMPLES:

There is nothing as exciting as meeting an old friend unexpectedly.

For me, there is nothing as enjoyable as reading a novel on the grass.

There is nothing as pleasant as spending a weekend in the countryside.

There is nothing as refreshing as having a good rest.

DIALOGUES:

A: Do you cook for yourself?

B: Yes, I do, but it’s not the same as what my mother makes.

A: I know what you mean. There’s nothing as good as home cooking.

B: My mom’s given me some recipes, but when I make them they don’t come out the same as when she cooks.

A: Maybe you should just ask her to cook for you.

B: No, I’d rather try and learn myself.

ترجمه‌ی درس

076 هیچ چیز به اندازهٔ — نیست

مثال‌ها

هیچ چیز به اندازهٔ دیدار غیرمنتظره با یک دوست قدیمی هیجان‌انگیز نیست.

به نظر من، هیچ چیز به اندازهٔ خواندن یک رمان بر روی چمن‌ها لذتبخش نیست.

هیچ چیز به اندازهٔ گذراندن تعطیلات آخر هفته در نواحی روستایی مسرت‌بخش نیست.

هیچ چیز به اندازهٔ داشتن استراحتی خوب نیروبخش نیست.

گفتگوها

A: آیا تو خودت آشپزی می‌کنی؟

B: بله، ولی هیچ شباهتی به غذاهایی که مادرم درست می‌کند ندارد.

A: منظورت را می‌فهمم. هیچ چیزی به خوبی آشپزی خانگی نیست.

B: مادرم دستور پخت غذاهایی را به من داده است، اما موقعی که خودم آن‌ها را درست می‌کنم، شبیه غذاهایی که او می‌پزد نمی‌شوند.

A: شاید بهتر باشد از خودش بخواهی تا برایت غذا درست کند.

B: نه، ترجیح می‌دهم که خودم تلاش کنم تا یاد بگیرم.