الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

در فکر آن هستم که

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "در فکر آن هستم که..." را یاد می گیرید.

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

049 I’m thinking about—

EXAMPLES:

I’m thinking about moving to a new house.

I’m thinking about taking a science course.

I’m thinking about getting a divorce.

DIALOGUES:

A: What are you going to have for breakfast?

B: I’m thinking about having some eggs.

A: That sounds good. Can you make some for me too?

B: Sure. How many do you want?

A: I think I’ll have two eggs.

B: OK. Two eggs are coming right up.

ترجمه‌ی درس

049 در فکر آن هستم که —

مثال‌ها

در فکر آن هستم که به خانه‌ای جدید نقل مکان کنم.

در فکر آن هستم که یک کرس علمی بردارم.

در فکر آن هستم که طلاق بگیرم.

گفتگوها

A: برای صبحانه چه چیزی می‌خواهی بخوری؟

B: در فکر آن هستم که چند تخم مرغ بخورم.

A: خوب به نظر می‌رسد. می‌توانی برای من هم درست کنی؟

B: حتماً. چند تا می‌خواهی؟

A: به نظرم، دو تا.

B: باشد! دو تخم مرغ فی‌الفور به حضورتان تقدیم خواهد شد.