الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

از کجا می‌توانم

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "از کجا می‌توانم...؟" را یاد می گیرید.

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

093 Where can I—?

EXAMPLES:

Where can I get a map?

Where can I find a policeman?

Where can I find him?

DIALOGUES:

A: I plan to go to Beijing this summer.

B: That sounds great. Where will you go when you get there?

A: I’m not sure yet. I have to make a plan. Where can I get a map of Beijing?

B: I have one. I can lend to you.

A: That would be great. I’ll take care of it and give it back when I’m done.

B: OK. Just be careful because it’s my only copy.

ترجمه‌ی درس

093 از کجا می‌توانم —؟

مثال‌ها

از کجا می‌توانم یک نقشه پیدا کنم؟

از کجا می‌توانم یک مامور پلیس پیدا کنم؟

از کجا می‌توانم او را پیدا کنم؟

گفتگوها

A: من قصد دارم که این تابستان را به پکن بروم.

B: چقدر عالی! وقتی به آنجا برسی به کجا خواهی رفت؟

A: هنوز مطمئن نیستم. باید برنامه‌ای برایش بریزم. از کجا می‌توانم نقشه‌ای از پکن پیدا کنم؟

B: من یکی دارم. می‌توانم به تو قرضش بدهم.

A: این که خیلی عالی است! مراقبش خواهم بود و وقتی کارم تمام شد آن را به تو پس خواهم داد.

B: باشد! فقط خیلی مواظبش باش، چون تنها نسخه‌ای است که از آن دارم.