الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

مراقب باش که هیچوقت

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "مراقب باش که هیچوقت..." را یاد می گیرید.

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

010 Don’t ever—

EXAMPLES:

Don’t ever lose these papers. They are of great importance to our company.

Don’t ever miss a good opportunity.

Don’t ever arrive late for an interview.

DIALOGUES:

Son: Mom, can I go swimming in the pool now?

Mother: But you just had your lunch.

Son: I know but it’s hot and I want to cool off.

Mother: Don’t ever go swimming right after eating or else you’ll get cramps.

Son: When can I go swimming then?

Mother: Why don’t you wait for at least a half an hour.

ترجمه‌ی درس

010 مراقب باش که هیچوقت —

مثال‌ها

مراقب باش که هیچوقت این اوراق را گم نکنی. آن‌ها برای شرکتمان فوق‌العاده مهم هستند.

مراقب باش که هیچوقت یک فرصت خوب را از دست ندهی.

مراقب باش که هیچوقت دیر به یک مصاحبه نرسی.

گفتگوها

پسر: مامان، الان می‌توانم برای شنا به داخل استخر بروم؟

مادر: اما، تو همین الان ناهارت را خوردی.

پسر: می‌دانم، ولی هوا گرم است و می‌خواهم خودم را خنک کنم.

مادر: مراقب باش که هیچوقت بلافاصله بعد از غذا خوردن به شنا نروی، وگرنه دل‌پیچه می‌گیری.

پسر: آن موقع کجا می توانم شنا کنم؟

مادر: چرا حداقل نیمساعتی برای این کار صبر نمی‌کنی؟