الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

نه تا موقعی که

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "نه تا موقعی که..." را یاد می گیرید.

  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

018 Not—until—

EXAMPLES:

Don’t tell him the bad news until he finishes his exam.

The secret was not discovered until he was dead.

I won’t stop shouting until you let me go.

DIALOGUES:

A: I heard that Bill got divorced.

B: Yes, he is really sad now.

A: I thought he wanted to get divorced because he didn’t love his wife anymore.

B: Yes, but he didn’t realize how much he needed her until they got divorced.

A: Yeah. Well now it’s too late. She already has another husband.

B: That’s too bad. Sometimes people often don’t appreciate what they have until they lose it.

ترجمه‌ی درس

018 نه تا موقعی که—

مثال‌ها

تا موقعی که امتحاناتش را تمام کند، اخبار بد را به او نگو!

این راز تا موقعی که او درگذشت کشف نشد.

تا موقعی که نگذاری بروم، دست از جیغ کشیدن برنخواهم داشت.

گفتگوها

A: شنیدم که بیل طلاق گرفته است.

B: بله، او الان خیلی ناراحت و غمگین است.

A: من فکر می‌کردم او به این دلیل می‌خواست طلاق بگیرد که دیگر همسرش را دوست ندارد.

B: بله، اما او تا زمانی که طلاق گرفتند نمیدانست چقدر به او نیاز دارد.

A: بله. ولی حالا دیگر خیلی دیر شده است. زنش با مرد دیگری ازدواج کرده است.

B: این که خیلی بد است. بعضی مواقع، آدم‌ها غالباً تا موقعی که چیزی را از دست ندهند قدرش را نمی‌دانند.