الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

ولی، این بدان معنا نیست که

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "ولی، این بدان معنا نیست که ..." را یاد می گیرید.

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

006 But this doesn’t mean that—

EXAMPLES:

We are your employees, but this doesn’t mean that we must obey you unconditionally.

You are much older than I am, but it doesn’t mean that you are right about everything.

I support this measure, but it doesn’t mean that I support you without reservation.

I like you, but this doesn’t mean that I’ll marry you.

DIALOGUES:

Wife: Dear, we have been driving around aimlessly for hours. Don’t you think we should ask for directions?

Husband: Look honey, maybe we’ve been driving for a long time, but this doesn’t mean that we’re lost.

Wife: Really? Then what have we been doing all this time?

Husband: Well, we’re taking the scenic route.

Wife: Oh, I see. You just don’t want to admit that we’re lost. You know, sometimes you’re too proud.

Husband: OK, we’re lost, but this does not mean that you have to rub it in.

ترجمه‌ی درس

006 ولی، این بدان معنا نیست که —

مثال‌ها

ما کارکنان شما هستیم، ولی این بدان معنا نیست که باید فرمانبردار بلاشرط شما باشیم.

تو خیلی پیرتر از من هستی، ولی این بدان معنا نیست که دربارهٔ همه چیز حق با توست.

من حامی این اقدام هستم، ولی این بدان معنا نیست که بدون هیچ قید و شرطی حامی تو نیز باشم.

من تو را دوست دارم، ولی این بدان معنا نیست که با تو ازدواج خواهم کرد.

گفتگوها

زن: عزیزم، ما ساعت‌ها بیهوده به چرخ زدن با ماشین مشغول بوده‌ایم. فکر نمی‌کنی که باید مسیر راه را از کسی بپرسیم.

شوهر: ببین عزیزم، شاید درست بگویی که برای مدتی طولانی به چرخ زدن با ماشین مشغولیم، ولی این بدان معنا نیست که راه را گم کرده‌ایم.

زن: واقعاً؟! پس این همه مدت داشتیم چه کاری می‌کردیم؟

شوهر: خب، داریم از منظرهٔ جاده لذت می‌بریم.

زن: اوه، متوجه شدم. تو فقط نمی‌خواهی اعتراف کنی که راه را گم کرده‌ایم. می‌دانی، تو بعضی مواقع بیش از اندازه به خودت مغروری.

شوهر: باشد، ما گم شده‌ایم، ولی این بدان معنا نیست که تو لزوماً باید مرا از این بابت خجالت‌زده کنی.