الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

تصمیم با ... است

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "تصمیم با ... است" را یاد می گیرید.

  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

057 It’s up to—

EXAMPLES:

A: Do you want to eat a Western or Chinese meal? B: It’s up to you.

It’s up to us to help those in need.

It’s not up to you to tell me how to do my job.

DIALOGUES:

Father: I’m looking forward to our son’s graduation this weekend.

Mother: Yes, so am I. But what will he do after graduation? He really needs to go to college.

Father: Well, Dear, we can’t force him to go to college. It’s up to him.

Mother: I know that but he has to learn to be independent. He can’t just keep living at home.

Father: You’re right. I’ll talk to him about getting a job. Maybe he can work at my store.

Mother: That’s up to you, Dear. You just have to make sure that he does his work and doesn’t loaf around.

ترجمه‌ی درس

057 تصمیم با — است

مثال‌ها

A: آیا می‌خواهی غذای غربی بخوری یا چینی؟ B: تصمیم با خودت است.

این با خودمان است که به افراد نیازمند کمک کنیم.

به تو ربطی ندارد که به من بگویی چگونه باید کارم را انجام دهم.

گفتگوها

پدر: این آخر هفته مشتاقانه منتظر فارغ‌التحصیلی پسرمان هستم.

مادر: بله، من هم هستم. اما بعد از فارغ‌التحصیلی‌اش چه می‌خواهد بکند؟ او حتماً باید به کالج برود.

پدر: خب، عزیزم، ما که نمی‌توانیم به رفتن به کالج مجبورش کنیم. تصمیم با خودش است.

مادر: می‌دانم، ولی او باید مستقل بودن را یاد بگیرد. او نمی‌تواند صرفاً به زندگی در خانه ادامه دهد.

پدر: حق با توست. من با او دربارهٔ پیدا کردن شغلی صحبت خواهم کرد. شاید او بتواند در مغازه‌ام کار کند.

مادر: تصمیم با خودت است، عزیزم! تو فقط باید مطمئن شوی که او کارش را انجام می‌دهد و آنجا ول نمی‌گردد.