الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

وقتی ... اولین کاری که خواهم کرد ... است

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "وقتی ... اولین کاری که خواهم کرد ... است" را یاد می گیرید.

  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

074 The first thing I’m going to do when— is—

EXAMPLES:

The first thing I’m going to do when I get home is sleep for a whole day.

The first thing I’m going to do when I get a pay raise is to treat you to dinner.

The first thing I’m going to do when I spend my vacation in the country is go fishing.

DIALOGUES:

A: Did you get a package in the mail today?

B: I sure did.

A: What was it?

B: A box of cookies from my mom.

A: That’s great! She’s coming here next week, isn’t she?

B: Yes, she is. The first thing I’m goanna do when I see her is give her a hug and thank her.

ترجمه‌ی درس

074 وقتی — اولین کاری که خواهم کرد — است

مثال‌ها

وقتی به خانه برسم، اولین کاری که خواهم کرد یک روز کامل خوابیدن است.

وقتی حقوقم افزایش پیدا کند، اولین کاری که خواهم کرد دعوتت به یک شام است.

وقتی به گذران تعطیلاتم در روستا بپردازم، اولین کاری که خواهم کرد ماهیگیری است.

گفتگوها

A: آیا امروز در صندوق پستی بسته‌ای دریافت کردی؟

B: بله!

A: چه چیزی بود؟

B: یک جعبه شیرینی از طرف ماردم.

A: چه عالی! او دارد هفتهٔ آینده به اینجا می‌آید، مگر نه؟!

B: بله، دارد می‌آید. وقتی او را ببینم، اولین کاری که خواهم کرد بغل کردنش و تشکر از اوست.