الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

تا جایی که

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "تا جایی که..." را یاد می گیرید.

  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

003 As far as—

EXAMPLES:

As far as I can remember, he didn’t come home until midnight.

As far as I recollect, there were few people in the village then.

As far as I recall, they quarreled very often at that time.

As far as I can see, he’s a big liar.

DIALOGUES:

A: Have you seen Tom?

B: No. As far as I can remember he was supposed to be on a business trip to Lisbon.

A: Yes, but he was supposed to be back by now.

B: Have you called his home?

A: Yeah, but there is no answer.

B: Maybe you should call the police and file a missing person’s report.

ترجمه‌ی درس

003 تا جایی که —

مثال‌ها

تا جایی که به خاطر دارم، او تا نیمه‌شب به خانه نیامد.

تا جایی که به یاد می‌آورم، در آن موقع، عدهٔ اندکی در این روستا بودند.

تا جایی که یادم می‌آید، آن‌ها در آن زمان خیلی زیاد مشاجره می‌کردند.

تا جایی که من متوجه می‌شوم، او یک دروغگوی بزرگ است.

گفتگوها

A: آیا تام را دیده‌ای؟

B: نه. تا جایی که می‌توانم به یاد آورم، قرار بود برای یک سفر کاری به لیسبون برود.

A: بله، اما قرار هم بود که تا حالا برگشته باشد.

B: با خانه‌اش تماس گرفتی؟

A: بله، ولی هیچکس جواب نداد.

B: شاید بهتر باشد به پلیس زنگ بزنی و گم شدنش را گزارش دهی.