الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

هر چند وقت یکبار

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "هر چند وقت یکبار...؟" را یاد می گیرید.

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

029 How often—?

EXAMPLES:

How often is there a leap year?

How often is there a flight to Shanghai?

How often do you write to your parents?

DIALOGUES:

A: I’ve been having bad dreams lately.

B: Really? How often?

A: Just about every night.

B: What do you dream about?

A: I dream about being in a boat and suddenly a storm comes and I drown because I can’t swim.

B: Maybe you should learn how to swim. Then you won’t have any nightmares

ترجمه‌ی درس

029 هر چند وقت یکبار —؟

مثال‌ها

هر چند وقت یکبار سال کبیسه تکرار می‌شود؟

هر چند وقت یکبار پروازی به شانگهای وجود دارد؟

هر چند وقت یکبار برای والدینت نامه می‌نویسی؟

گفتگوها

A: اخیراً رویاهای بدی داشته‌ام.

B: واقعاً؟ هر چند وقت یکبار؟

A: تقریباً هر شب.

B: رویاهایت دربارهٔ چه چیزی هستند؟

A: خواب می‌بینم که در یک قایق هستم و ناگهان توفانی از راه می‌رسد و من غرق می‌شوم، چون نمی‌توانم شنا کنم.

B: شاید بهتر باشد که شنا کردن را یاد بگیری. آن وقت دیگر هیچ کابوسی نخواهی داشت.