الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

او آنقدر ... بود که

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "او آنقدر ... بود که..." را یاد می گیرید.

  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

021 He is so— that—

EXAMPLES:

I was so interested in the film that I went to see it several times.

It’s so hot that none of us want to go out.

He speaks French so well that we think he is a Frenchman.

DIALOGUES:

A: Can you believe the weather we’ve been having lately?

B: Yeah, it’s really hot, isn’t it?

A: It’s so hot you can fry an egg on the sidewalk.

B: Maybe you’re exaggerating a little bit.

A: OK, maybe it’s not that hot. But it’s hot enough to get a heat stroke.

B: You make it sound so hot, I don’t want to leave my air-conditioned house.

ترجمه‌ی درس

021 او آنقدر — بود که —

مثال‌ها

من آنقدر به آن فیلم علاقه داشتم که چند بار برای تماشایش رفتم.

هوا آنقدر گرم است که هیچکداممان تمایلی به بیرون رفتن ندارد.

او آنقدر خوب فرانسوی صحبت می‌کند که ما تصور می‌کنیم یک مرد فرانسوی باشد.

گفتگوها

A: آیا باورت می‌شود آب و هوا به این شکلی شود که اخیراً بوده است؟

B: بله، خیلی گرم است، مگر نه؟!

A: هوا آنقدر گرم است که می‌توانی روی پیاده‌رو تخم‌مرغ نیمرو کنی.

B: شاید داری کمی اغراق می‌کنی.

A: خب، شاید آنقدرها هم گرم نباشد. ولی به اندازهٔ کافی گرم هست که موجب گرمازدگی شود.

B: تو آنقدر گرم توصیفش می‌کنی که من دلم نمی‌خواهد خانهٔ دارای تهویهٔ مطبوعم را ترک کنم.