الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

آیا مشکلی ندارید که

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "آیا مشکلی ندارید که...؟" را یاد می گیرید.

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

014 Do you mind—?

EXAMPLES:

Would you mind if I smoke here?

Do you mind opening the window? It’s so stuffy in here.

Do you mind if I ask you a question?

DIALOGUES:

Employer: Well, you have been working with our company for 10 years now.

Employee: Yes I know. It’s been a long time.

Employer: In all this time you have never asked for a raise. Do you mind if I ask you why?

Employee: That’s because my wife is rich.

Employer: Really? What does she do?

Employee: Well, she owns your company.

ترجمه‌ی درس

014 آیا مشکلی ندارید که — ؟

مثال‌ها

آیا مشکلی ندارید که من اینجا سیگار بکشم؟

آیا مشکلی ندارید که این پنجره را باز کنم؟ هوای اینجا خیلی خفه است.

آیا مشکلی ندارید که سئوالی از شما بپرسم؟

گفتگوها

کارفرما: خب، تو الان ده سال است که داری با شرکت ما کار می‌کنی.

کارمند: بله، می‌دانم. مدت زمان زیادی است.

کارفرما: در تمام این سال‌ها، هیچوقت درخواست افزایش حقوق نکرده‌ای. مشکلی نداری اگر بپرسم چرا؟

کارمند: چون، همسرم ثروتمند است.

کارفرما: واقعاً؟! شغلش چیست؟

کارمند: خب، او مالک شرکت شماست.