الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

آیا ... موجود دارید

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "آیا ... موجود دارید؟" را یاد می گیرید.

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

013 Do you have— available?

EXAMPLES:

Do you have any single rooms available?

Do you have any tickets available?

Do you have any shoes in size 20 available?

DIALOGUES:

Store Owner: Hello, can I help you?

Customer: Yes, I’m looking to buy a leather jacket.

Store Owner: What kind of leather jacket are you interested in?

Customer: I was wondering, do you have any black leather jackets available?

Store Owner: Sure we do. Why don’t you sit down and I’ll get you some to try on.

Customer: OK. Thanks.

ترجمه‌ی درس

013 آیا — موجود دارید؟

مثال‌ها

آیا اتاق تکنفره‌ای موجود دارید؟

آیا بلیطی موجود دارید؟

آیا سایز کفشی با سایز 20 موجود دارید؟

گفتگوها

مغازه‌دار: سلام، آیا کمکی می‌توانم برایتان انجام دهم؟

مشتری: بله، دنبال خرید یک کت چرمی هستم.

مغازه‌دار: چه نوع کت چرمی‌ای مد نظرتان است؟

مشتری: آیا کت چرمی سیاهرنگی موجود دارید؟

مغازه‌دار: بله، داریم. چرا نمی‌نشینید تا چند کت برای امتحان کردنتان بیاورم.

مشتری: باشد! ممنونم!