الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

آیا عادت کرده بودی که

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "آیا عادت کرده بودی که...؟" را یاد می گیرید.

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

009 Did you use to—

EXAMPLES:

Did you use to live in Tokyo?

Did you use to get up early?

You used to smoke heavily, didn’t you?

DIALOGUES:

A: Did you use to have any really bad habits?

B: I used to bite my toenails when I was younger but now I don’t.

A: What made you stop?

B: One day I bit my toenail too deeply and my toe started bleeding. So I learned my lesson and didn’t bite my toenails again.

ترجمه‌ی درس

009 آیا عادت کرده بودی که—؟

مثال‌ها

آیا عادت کرده بودی که در توکیو زندگی کنی؟

آیا عادت کرده بودی که زود از خواب بیدار شوی؟

تو قبلاً عادت داشتی که زیاد سیگار بکشی، مگر نه؟!

گفتگوها

A: آیا قبلاً به هرگونه عادات واقعاً بدی دچار بودی؟

B: وقتی کم‌سن و سالتر بودم، عادت داشتم که ناخن‌هایم را بجوم، ولی حالا نه.

A: چه چیزی تو را واداشت تا این عادت را کنار بگذاری؟

B: یک روز زیادی ناخن‌هایم را جویدم و انگشتم به خونریزی افتاد. از همین موضوع درس گرفتم و دیگر ناخن‌هایم را نجویدم.