الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

آیا موافقی که

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "آیا موافقی که...؟" را یاد می گیرید.

  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

011 Do you agree—?

EXAMPLES:

Do you agree that we should start early?

Do you agree with my plan?

Will he agree to the conditions in the contract?

DIALOGUES:

A: I think studying English is boring and a waste of time. Don’t you agree?

B: No. I think it’s really important if you want to have a good job in the future.

A: But it’s too hard to learn.

B: I don’t agree. You just have to work at it and be persistent.

A: Maybe you’re right. I guess I need to work harder at it and be more disciplined.

ترجمه‌ی درس

011 آیا موافقی که—؟

مثال‌ها

آیا موافقی که باید کارمان را زود شروع کنیم؟

آیا با طرح و نقشه‌ام موافقی؟

آیا او با شرایط این قرارداد موافقت خواهد کرد؟

گفتگوها

A: به نظرم درس انگلیسی خواندن کسالت‌بار و اتلاف وقت است. آیا با نظرم موافقی؟

B: نه. من فکر می‌کنم که اگر بخواهی در آینده شغل خوبی داشته باشی واقعاً درس مهمی است.

A: ولی، یادگیری‌اش خیلی سخت است.

B: من موافق نیستم. تو باید برای پیشرفت در آن تلاش کنی و صبور باشی.

A: شاید حق با تو باشد. به گمانم باید بیشتر تلاش کنم و منضبط‌تر باشم.