الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

می‌گویند که

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "می‌گویند که..." را یاد می گیرید.

  • سطح سخت

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

056 It’s said that—

EXAMPLES:

It is said that he is quite a handsome young man.

It’s said that a new president will be appointed.

It should be pointed out that your proposals are theoretically correct but practically impossible.

It has been proven that your method is the best.

It will be noted that what they have done to him is wrong.

DIALOGUES:

Judge: So, you’ve come to beg for the life of your son?

Woman: Yes, Your honor.

Judge: And why do you think I should pardon him?

Woman: It is said that you are a just but merciful man.

Judge: Mercy is given to those who show mercy.

Woman: But, Your honor, he’s my son, my own flesh and blood.

Judge: He may be your own flesh and blood, but he’s a cold-blooded murderer.

ترجمه‌ی درس

056 گفته می‌شود (یا می‌گویند) که —

مثال‌ها

می‌گویند که او مرد جوان بسیار خوش‌قیافه‌ای است.

گفته می‌شود که قرار است رئیس جمهور جدیدی منصوب شود.

باید این نکته را خاطرنشان کرد که پیشنهادهای شما به لحاظ نظری درست هستند، ولی به لحاظ عملی نشدنی هستند.

اثبات شده است که شیوهٔ شما بهترین روش است.

لازم به ذکر است که آنچه آن‌ها در حق او انجام داده‌اند اشتباه است.

گفتگوها

قاضی: پس شما آمده‌اید تا برای نجات جان پسرتان تقاضای بخشش کنید؟

زن: بله، جناب قاضی!

قاضی: و چرا فکر می‌کنید که من باید او را ببخشم؟

زن: می‌گویند که شما مرد عادل، ولی دلرحمی هستید.

قاضی: دلرحمی نصیب کسانی می‌شود که از خودشان دلرحمی نشان دهند.

زن: اما، جناب قاضی، او پسر من است و از گوشت و خون من.

قاضی: شاید او از گوشت و خون شما باشد، ولی یک قاتل سنگدل و خونسرد است.