الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

نظرت چیست که

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "نظرت چیست که..." را یاد می گیرید.

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

024 How about—?

EXAMPLES:

How about going for a spin in my new car?

How about minding your own business?

How about those Yankees!

What about your holidays?

What about his qualifications for the job?

DIALOGUES:

Husband: Is it time to get up already?

Wife: Yes, Dear, it’s 6 a.m. You have to hurry up and get dressed.

Husband: I guess so, hey honey how about making me a cup of coffee while I hop in the shower?

Wife: Sure, Dear. How would you like your coffee?

Husband: With milk and sugar, please.

Wife: Sure, right away. Now take that shower before it gets too late.

ترجمه‌ی درس

024 نظرت چیست که —

مثال‌ها

نظرت چیست که برویم با ماشین جدیدم چرخی بزنیم؟

نظرت چیست که حواست به کار خودت باشد؟

نظرت دربارهٔ آن یانکی‌ها چیست!

تعطیلاتت چگونه بود؟

قابلیت‌های او برای این کار چطور بودند؟

گفتگوها

شوهر: وقت بیدار شدن است؟

زن: بله عزیزم، ساعت 6 صبح است؛ باید بجنبی و لباس بپوشی.

شوهر: به گمانم باید همین کار را بکنم، هی عزیزم، نظرت چیست که تا دارم می‌روم دوش بگیرم، یک فنجان قهوه برایم درست کنی؟

زن: حتماً عزیزم! دوست داری قهوه‌ات چطور باشد؟

شوهر: با شیر و شکر، لطفاً!

زن: حتماً، الساعه! حالا برو دوشت را بگیر تا خیلی دیر نشده.