الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

تو برای ... فقط کافی است

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "تو برای ... فقط کافی است..." را یاد می گیرید.

  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

100 You only have to—in order to—

EXAMPLES:

You only have to ask her in order to know what has happened.

You only have to call her in order to know whether she will come or not.

I only have to consult the digital dictionary in order to find out the meaning of a word I don’t know.

You only have to ask the teacher in order to solve the problem.

You only have to get some newspapers in order to find the advertisements you need.

DIALOGUES:

Teacher: Have you started your report yet?

Student: I’m having a hard time getting the information.

Teacher: It’s so easy to get information these days.

Student: Then how can I get it?

Teacher: You only have to search the Internet in order to get the information you’re looking for.

Student: Oh, I didn’t think of that.

ترجمه‌ی درس

100 تو برای — فقط کافی است —

مثال‌ها

تو برای آگاهی از این که چه اتفاقی افتاده است، فقط کافی است از او سئوال کنی.

تو برای آگاهی از این موضوع که آیا او خواهد آمد یا نه، فقط کافی است به او زنگ بزنی.

من برای آگاهی از معنای واژه‌ای که نمی‌دانم، فقط کافی است از واژه‌نامهٔ دیجیتالی کمک بگیرم.

تو برای حل این مسئله، فقط کافی است از معلم سئوال بپرسی.

تو برای یافتن آگهی‌های تبلیغاتی مورد نیازت، فقط کافی است چند روزنامه گیر بیاوری.

گفتگوها

معلم: آیا نوشتن گزارشت را شروع کرده‌ای؟

دانش‌آموز: برای دستیابی به اطلاعات با مشکلاتی روبرو شده‌ام.

معلم: این روزها که دستیابی به اطلاعات بسیار آسان شده است.

دانش‌آموز: چگونه می‌توانم گیرشان بیاورم؟

معلم: برای دستیابی به اطلاعاتی که دنبالشان هستی، فقط کافی است در اینترنت جستجو کنی.

دانش‌آموز: اوه، اصلاً فکرش را نکرده بودم.