الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

از یک سو ... ولی از سوی دیگر

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "از یک سو ... ولی از سوی دیگر..." را یاد می گیرید.

  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

069 On one hand—on the other hand—

EXAMPLES:

On one hand, it’s convenient, but on the other hand, it’s time-consuming.

On one hand, he is very obedient to his wife; on the other hand, he treats his parents badly.

On one hand, Jason does everything in the office; on the other hand, he does nothing at home.

As a teacher, he is very patient in class; but on the other hand, he is not so patient with his own child.

DIALOGUES:

A: What do you think of Shakespeare?

B: On one hand his plays are very interesting to watch but on the other hand they are hard to read.

A: I feel the same way sometimes.

B: So what do you do?

A: I just try to catch the general meaning of each sentence.

B: That sounds like a good idea.

ترجمه‌ی درس

069 از یک سو — ولی از سوی دیگر —

مثال‌ها

از یک سو، این کار راحتی است، ولی از سوی دیگر زمانبر است.

از یک سو، او از زنش خیلی حساب می‌برد، ولی از سوی دیگر، رفتار بدی با والدین خودش دارد.

از یک سو، جیسون هر کاری در اداره انجام می‌دهد، ولی از سوی دیگر، هیچ کاری در خانه نمی‌کند.

او به عنوان یک معلم در کلاس درس خیلی صبور است، ولی از سوی دیگر، با فرزند خودش چندان صبور نیست.

گفتگوها

A: نظرت دربارهٔ شکسپیر چیست؟

B: از یک سو، نمایشنامه‌هایش برای تماشا بسیار جذاب هستند، ولی از سوی دیگر به سختی قابل خواندن هستند.

A: من هم گاهی همین احساس را دارم.

B: پس برای خواندن آن‌ها چه کار می‌کنی؟

A: من فقط سعی می‌کنم تا معنای کلی هر جمله را بفهمم.

B: ایدهٔ خوبی به نظر می‌رسد.