الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

نوبت توست که

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "نوبت توست که..." را یاد می گیرید.

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

058 It’s your turn—

EXAMPLES:

It’s your turn to tell a story.

It’s your turn to cook.

It’s your turn to sweep the floor.

It’s your turn to give a presentation.

It’s your turn to perform.

DIALOGUES:

A: I have been washing the dishes for over a week now.

B: Well, I think you are very good at doing the dishes, so maybe you should do them for another week.

A: No, we made an agreement that we would take turns doing the dishes. Now it’s your turn to do them.

B: OK, I’ll do them. But I’ll warn you I don’t think I can do them as well as you.

A: That’s OK. I’ll give you plenty of chances to practice until you get really good at it.

B: I knew you would say something like that.

ترجمه‌ی درس

058 نوبت توست که —

مثال‌ها

نوبت توست که داستانی تعریف کنی.

نوبت توست که آشپزی کنی.

نوبت توست که کف اتاق را جارو بزنی.

نوبت توست که سخنرانی‌ات را ایراد کنی.

نوبت توست که اجرا کنی.

گفتگوها

A: الان بیش از یک هفته است که من ظرف‌ها را شسته‌ام.

B: خب، من فکر می‌کنم که تو در شستن ظرف‌ها خیلی خوب هستی، پس شاید بهتر باشد که برای یک هفتهٔ دیگر هم خودت این کار را انجام بدهی.

A: نه، ما قرار گذاشتیم که نوبت‌هامان در شستن ظرف‌ها را رعایت کنیم. حالا نوبت توست که آن‌ها را بشوری.

B: باشد، من می‌شورم‌شان. ولی هشدار می‌دهم که فکر نمی‌کنم بتوانم به خوبی تو این کار را انجام بدهم.

A: اشکالی ندارد. من آنقدر به تو شانس تمرین کردن می‌دهم تا واقعاً در انجام این کار خوب شوی.

B: می‌دانستم چنین حرفی را خواهی زد.