الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

از تو می‌خواهم که

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "از تو می‌خواهم که..." را یاد می گیرید.

  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

036 I’d like you to—

EXAMPLES:

I’d like you to fetch some boiled water.

I’d like you to send for a doctor.

I’d like you to look after my baby for a while.

DIALOGUES:

A: I’d like you to do me a favor.

B: What is it?

A: Can you mail this at the post office for me? I have to go to the doctor for an appointment and I don’t have enough time to go to the post office.

B: OK, but can you get something for me when you go to the doctor’s?

A: Sure, what is it?

B: I’d like you to get some cold medicine. I think I have a cold.

ترجمه‌ی درس

036 از تو می‌خواهم که —

مثال‌ها

از تو می‌خواهم که قدری آب جوش برایم بیاوری.

از تو می‌خواهم که یک دکتر خبر کنی.

از تو می‌خواهم که برای مدتی از بچه‌ام مراقبت کنی.

گفتگوها

A: از تو می‌خواهم که لطفی در حقم انجام دهی.

B: چه لطفی؟

A: آیا می‌توانی این را برای من از طریق ادارهٔ پست ارسال کنی؟ من وقت دکتر دارم و زمان کافی برای رفتن به ادارهٔ پست ندارم.

B: باشد، اما آیا تو هم می‌توانی موقع رفتن به مطب دکتر چیزی برایم بگیری؟

A: حتماً، چه چیزی؟

B: از تو می‌خواهم که مقداری داروی سرماخوردگی برایم بگیری. فکر می‌کنم که سرما خورده‌ام.