الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

برای چه

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "برای چه...؟" را یاد می گیرید.

  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

086 What— for—

EXAMPLES:

What is it for?

What did you say that for?

What do you need so much money for?

DIALOGUES:

A: Have you heard that my father is going to quit his job?

B: What would he do that for?

A: He said work is too hectic and that he needs a break.

B: What will he do to earn a living?

A: He said he would take a vacation for a while and then go into the carpentry business. He thinks it will be more relaxing.

B: Well, I hope he’s happy.

ترجمه‌ی درس

086 برای چه —؟

مثال‌ها

این برای چه چیزی است؟

برای چه این حرف را زدی؟

برای چه این همه پول را می‌خواهی؟

گفتگوها

A: شنیده‌ای که پدرم دارد کارش را رها می‌کند؟

B: برای چه این کار را می‌کند؟

A: او می‌گوید که کارش خیلی سنگین و پراسترس است و احتیاج به استراحت دارد.

B: از چه راهی به امرار معاش خواهد پرداخت؟

A: او می‌گوید که می‌خواهد برای مدتی به تعطیلات برود، و سپس، وارد کار نجاری شود. او فکر می‌کند که این کار برایش آرامش‌بخش‌تر باشد.

B: خب، امیدوارم که اوضاعش روبراه شود.