الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

نظرت چیست که

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "نظرت چیست که...؟" را یاد می گیرید.

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

085 What do you say—?

EXAMPLES:

What do you say about going to the cinema this afternoon?

Let’s go by plane. What do you say?

What do you say about some light music?

DIALOGUES:

A: I’m so upset.

B: What’s the matter?

A: My girlfriend broke up with me today.

B: I’m sorry to hear that. Hey, what do you say you and I go to the movies this afternoon? Maybe that will cheer you up.

A: That sounds like a good idea.

B: Sure it is. It will get your mind off of your girlfriend, I mean your ex-girlfriend.

ترجمه‌ی درس

085 نظرت چیست که —؟

مثال‌ها

نظرت چیست که امروز بعد از ظهر به سینما برویم؟

بیا با هواپیما برویم. نظرت چیست؟

نظرت دربارهٔ یک موسیقی لایت چیست؟

گفتگوها

A: حالم خیلی بد است.

B: جریان چیست؟

A: نامزدم امروز با من به هم زد.

B: از این موضوع متاسفم. هی، نظرت چیست که امروز بعد از ظهر با هم به تماشای فیلم برویم؟ شاید حالت را بهتر کند.

A: ایدهٔ خوبی به نظر می‌رسد.

B: البته که هست. حواست را از فکر کردن به نامزدت پرت خواهد کرد؛ منظورم نامزد سابقت است.