الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

برایم سئوال است که آیا

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "برایم سئوال است که آیا...؟" را یاد می گیرید.

  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

062 I wonder if—?

EXAMPLES:

I wonder if it would be convenient to visit you next Monday.

I wonder if Mr. Wang could arrange a meeting with me.

I was wondering if the manager would agree with my design.

I was wondering if you could come to the meeting this afternoon.

DIALOGUES:

Salesman: Excuse me, Miss, I wonder if I could have a few minutes of your time?

Woman: Why?

Salesman: Well, I’d like to introduce you to the new super model ZX-2000 vacuum cleaner.

Woman: I’m sorry but I’m in a hurry now. I don’t have time to try it out.

Salesman: That’s no problem. Excuse me for interrupting you. Here, have my card.

Woman: Thanks. If I get a chance, I will check out your vacuum cleaner another time.

ترجمه‌ی درس

062 برایم سئوال است که آیا —؟

مثال‌ها

برایم سئوال است که آیا دوشنبهٔ بعد برای ملاقاتت مناسب خواهد بود.

برایم سئوال است که آیا آقای وانگ می‌تواند جلسه‌ای با من ترتیب دهد.

برایم این سئوال پیش آمده بود که آیا مدیر با طرحم موافقت خواهد کرد.

برایم این سئوال پیش آمده بود که آیا می‌توانی امروز بعد از ظهر به این جلسه بیایی.

گفتگوها

فروشنده: ببخشید، خانم، برایم سئوال است که آیا می‌توانم چند دقیقه از وقتتان را بگیرم.

زن: برای چی؟

فروشنده: خب، می‌خواهم شما را با جارو برقی جدید سوپر مدل ZX-2000 آشنا کنم.

زن: معذرت می‌خواهم، ولی الان عجله دارم. وقتی برای امتحان کردنش ندارم.

فروشنده: مشکلی نیست. ببخشید که مزاحمتان شدم. بفرمایید، این هم کارت من است.

زن: ممنونم! اگر شانسی برایم پیش آمد، دفعه‌ای دیگر نگاهی به جارو برقی‌تان خواهم انداخت.