الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

او نه فقط ... بلکه ... نیز هست

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "او نه فقط ... بلکه ... نیز هست..." را یاد می گیرید.

  • سطح سخت

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

022 He is not only— but also—

EXAMPLES:

He is not only humorous, but also patient.

He is not only a good leader, but also an eloquent speaker.

I’m not only going to the party, I’m also going to sing at it.

Not only do I support you, so do your acquaintances.

DIALOGUES:

A: Have you seen the movie Gone with the Wind?

B: Yeah. I think Vivian Leigh is beautiful.

A: She’s not only beautiful; she’s also a talented actress.

B: Yes, I’ve enjoyed all her movies.

A: Which one is your favorite?

B: I like her best in A Streetcar Named Desire.

ترجمه‌ی درس

022 او نه فقط — بلکه — نیز هست

مثال‌ها

او نه فقط شوخ‌طبع، بلکه صبور نیز هست.

او نه فقط یک رهبر خوب، بلکه یک سخنور خوب نیز هست.

من نه فقط دارم به این مهمانی می‌روم، بلکه قرار است در آنجا آواز نیز بخوانم.

من نه فقط از خودت، بلکه از آشنایانت نیز پشتیبانی و حمایت می‌کنم.

گفتگوها

A: آیا فیلم «بر باد رفته» را دیده‌ای؟

B: بله. به نظرم ویوین لی زن زیبایی است.

A: او نه فقط یک زن زیبا، بلکه یک بازیگر بااستعداد نیز هست.

B: بله، من همهٔ فیلم‌هایش را دیده‌ام و از آن‌ها لذت برده‌ام.

A: کدام یک فیلم محبوبت است؟

B: بازی‌اش در «اتوبوسی به نام هوس» را بیشتر از بقیه دوست دارم.