الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

آیا عادت کرده‌ای

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "آیا عادت کرده ای...؟" را یاد می گیرید.

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

002 Are you used to?

EXAMPLES:

Are you used to using chopsticks?

Are you used to life here?

Are you used to staying up late?

DIALOGUES:

A: How long have you been living in China?

B: About three years now.

A: Are you used to eating the food here?

B: Yes, I like it very much.

A: What about chopsticks? Are you used to using them?

B: It took me a while to get used to it but now it’s a piece of cake.

ترجمه‌ی درس

002 آیا عادت کرده‌ای —؟

مثال‌ها

آیا تو به استفاده از چوب‌های غذاخوری چینی عادت کرده‌ای؟

آیا تو به زندگی در اینجا عادت کرده‌ای؟

آیا تو به بیدار ماندن تا دیروقت عادت کرده‌ای؟

گفتگوها

A: چه مدت در چین زندگی کرده‌ای؟

B: حدود سه سال.

A: آیا به خوردن غذاهای اینجا عادت کرده‌ای؟

B: بله، خیلی هم دوستشان دارم.

A: چوب‌های غذاخوری چینی چطور؟ آیا به استفاده از آن‌ها هم عادت کرده‌ای؟

B: مدتی برایم زمان برد تا به آن‌ها عادت کنم، ولی الان استفاده از آن‌ها برایم به سادگی آب خوردن شده است.