الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

آیا ... را برای فروش دارید

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "آیا ... را برای فروش دارید؟" را یاد می گیرید.

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

012 Do you carry this in—?

EXAMPLES:

Do you carry this in size 10?

Do you carry this in beige?

Do you have this in medium?

DIALOGUES:

Store Owner: How do you like this sweater?

Customer: It looks beautiful. Can I try it on?

Store Owner: Sure. Go ahead.

Customer: Oh I’m afraid it’s too tight on me. Do you carry this in a larger size?

Store Owner: Yes, we do. Here try this one.

Customer: This is perfect. I’ll take this one.

ترجمه‌ی درس

012 آیا — را برای فروش دارید؟

مثال‌ها

آیا سایز ده این لباس را برای فروش دارید؟

آیا رنگ بژی این را برای فروش دارید؟

آیا سایز متوسط این را برای فروش دارید؟

گفتگوها

مغازه‌دار: نظرتان دربارهٔ این ژاکت چیست؟

مشتری: ظاهر قشنگی دارد. می‌توانم امتحانش کنم؟

مغازه‌دار: حتماً! بفرمایید!

مشتری: اوه، فکر می‌کنم بیش از حد برایم تنگ است. سایز بزرگتری از این را برای فروش دارید؟

مغازه‌دار: بله، داریم. بفرمایید این یکی را امتحان کنید.

مشتری: عالی است. من همین را برمی‌دارم.