الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

تا جایی که (به او) (به من) (به آن‌ها) مربوط می‌شود

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "تا جایی که (به او) (به من) (به آن ها) مربوط می شود" را یاد می گیرید.

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

004 As far as— (is) (am) (are) concerned,—

EXAMPLES:

As far as I’m concerned, I don’t mind that you wear this mini-skirt.

The coat is fine as far as color is concerned, but it is not very good quality.

So far as he’s concerned, nothing is as important as his daughter.

DIALOGUES:

A: Have you seen the movie, Silence of the Lambs?

B: Yes. It gave me the creeps.

A: Come on, it wasn’t that bad.

B: Yes, it was. As far as I’m concerned, I’m never going to see another movie like that again.

A: Well, as far as the plot is concerned, I think it’s an interesting movie.

B: Yes, but some of the scenes were too gory.

ترجمه‌ی درس

004 تا جایی که — (به او) (به من) (به آن‌ها) مربوط می‌شود —

مثال‌ها

تا جایی که به من مربوط می‌شود، اگر بخواهی دامن کوتاه بپوشی، من مشکلی نخواهم داشت.

خوبی این کت تا جایی است که به رنگش مربوط می‌شود، ولی کیفیت خیلی بالایی ندارد.

تا جایی که به او مربوط می‌شود، هیچ چیزی به اندازهٔ دخترش برایش مهم نیست.

گفتگوها

A: آیا فیلم «سکوت بره‌ها» را دیده‌ای؟

B: بله. خیلی آزاردهنده بود.

A: کوتاه بیا، آنقدرها هم بد نبود.

B: البته که بود. تا جایی که به من مربوط می‌شود، من هرگز فیلم دیگری شبیه به آن را تماشا نخواهم کرد.

A: خب، تا جایی که به داستان مربوط می‌شود، به نظرم فیلم جالب و جذابی بود.

B: بله، ولی بعضی از صحنه‌هایش بیش از اندازه خشن و خونین بودند.