الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

تا حد امکان

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "تا حد امکان..." را یاد می گیرید.

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

042 — as— as possible

EXAMPLES:

I’ll be back as soon as possible.

I’ll work as hard as I can.

Try to be as careful as possible.

Come as quickly as possible.

Run as fast as you can.

DIALOGUES:

Father: I hope you’ll do better this semester. I was disappointed in your grades last year.

Son: Don’t worry, Dad. I’ll study as hard as I can.

Father: I hope so. If you have any questions, just ask me and I’ll help you as much as possible.

Son: Thanks, Dad.

Father: Your education is important for your future.

Son: I know. I’ll work as hard as I can.

ترجمه‌ی درس

042 تا حد امکان —

مثال‌ها

تا حد امکان زود برخواهم گشت.

تا جایی که بتوانم سخت کار خواهم کرد.

سعی کن که تا حد امکان مراقب باشی.

تا حد امکان سریع خودت را برسان.

تا جایی که می‌توانی سریع بدو.

گفتگوها

پدر: امیدوارم که در این ترم بهتر باشی. پارسال از نمراتت خیلی ناراحت شدم.

پسر: نگران نباش، پدر! تا جایی که بتوانم سخت درس خواهم خواند.

پدر: امیدوارم. اگر هر سئوالی داشتی، از خودم بپرس و من تا حد امکان کمکت خواهم کرد.

پسر: ممنون، پدر!

پدر: تحصیلت برای آینده‌ات مهم است.

پسر: می‌دانم. تا جایی که بتوانم سخت کار خواهم کرد.