الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

تنها چیزی که مرا ... ، ... است

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "تنها چیزی که مرا ... ، ... است..." را یاد می گیرید.

  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

039 If there is one thing that— me, it’s—

EXAMPLES:

If there is one thing that annoys me, it’s people who don’t keep their promises.

If there is one thing that disappoints me, it’s his failure to arrange his time responsibly.

If there is one thing that upsets me, it’s my forgetfulness.

If there is one thing that surprises me, it’s his winning the competition.

If there is one thing that interests me, it’s fashion design

DIALOGUES:

A: Is that pesky lady coming to the office again?

B: Yeah, I’m afraid so.

A: If there’s one thing that bugs me, it’s her critical attitude.

B: Yeah, well, that’s her personality, I guess.

A: But it’s so annoying. She makes me feel so stupid sometimes.

B: Just don’t pay any attention to her. She won’t stay long.

ترجمه‌ی درس

039 تنها چیزی که مرا — ، — است

مثال‌ها

تنها چیزی که مرا آزار می‌دهد، افرادی هستند که به قول‌هاشان پایبند نمی‌مانند.

تنها چیزی که مرا مایوس می‌سازد، کوتاهی او در برنامه‌ریزی مسئولانهٔ زمانش است.

تنها چیزی که مرا شرمسار می‌سازد، فراموشکاری‌ام است.

تنها چیزی که مرا شگفت‌زده می‌سازد، پیروزی او در این رقابت است.

تنها چیزی که مرا به خودش مجذوب می‌کند، طراحی مد است.

گفتگوها

A: آیا آن خانم مزاحم باز هم به اداره می‌آید؟

B: بله، متاسفانه.

A: تنها چیزی که مرا اذیت می‌کند، نگاه نقادانه‌اش است.

B: بله، خب، به گمانم ویژگی شخصیتی‌اش همین باشد.

A: اما خیلی آزاردهنده است. او گاهی حس احمق بودن به من می‌دهد.

B: توجهی به او نشان نده! او مدت زیادی اینجا نخواهد ماند.