الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

آیا حس و حالش را داری که

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "آیا حس و حالش را داری که...؟" را یاد می گیرید.

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

015 Do you feel like—?

EXAMPLES:

Do you feel like going for a walk on the beach?

Do you feel like going shopping at the mall?

Do you feel like eating some ice cream or having cake or both?

Do you feel like having some coffee?

Do you feel like getting a bite to eat?

DIALOGUES:

A: I’m so bored.

B: Feel like watching a movie?

A: No, I feel like going dancing.

B: Where do you want to go?

A: How about Sam’s Disco?

B: I don’t feel like going there. It’s always too crowded.

A: We’ll try the disco down the block. It’s called Rick’s Disco.

B: OK. We’ll give it a try.

ترجمه‌ی درس

015 آیا حس و حالش را داری که — ؟

مثال‌ها

آیا حس و حالش را داری که برای پیاده‌روی به ساحل برویم؟

آیا حس و حالش را داری که برای خرید به بازار برویم؟

آیا حس و حالش را داری که قدری بستنی یا کیک و یا هر دوشان را بخوریم؟

آیا حس و حالش را داری که قدری قهوه بنوشیم؟

آیا حس و حالش را داری که غذای مختصری بخوریم؟

گفتگوها

A: حوصله‌ام خیلی سر رفته است.

B: حس و حال تماشای یک فیلم را داری؟

A: نه، من الان حس و حال بیرون رفتن و رقصیدن دارم.

B: کجا می‌خواهی بروی؟

A: دیسکوی سم چطور است؟

B: من حس و حال رفتن به آنجا را ندارم. آنجا همیشه زیادی شلوغ است.

A: می‌رویم و دیسکوی انتهای همین بلوک را امتحانی می‌کنیم. اسمش دیسکوی ریک است.

B: باشد! امتحانش می‌کنیم.