الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

مراقب ... باش

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "مراقب ... باش" را یاد می گیرید.

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

005 Be careful with—

EXAMPLES:

Be careful with the wet paint.

Be careful that you don’t catch a cold. Put on more clothes before you go out.

Be careful not to spill the milk.

DIALOGUES:

A: She has been calling me for several days now. I think she’s interested in me.

B: Are you sure? I think she already has a boyfriend.

A: How do you know?

B: A friend of hers told me. I’d be careful if I were you.

A: Why?

B: Because I heard her boyfriend is a weightlifter.

A: Wow! You’re right. I guess I better not call her.

ترجمه‌ی درس

005 مراقب—باش

مثال‌ها

مراقب رنگ تازه باش!

مراقب باش که سرما نخوری. قبل از بیرون رفتن، لباس‌های بیشتری بپوش!

مراقب باش تا شیر را نریزی!

گفتگوها

A: او چند روز است که دارد به من زنگ می‌زند. فکر می‌کنم که به من علاقمند شده است.

B: مطمئنی؟ فکر می‌کنم که او همین الان هم نامزدی داشته باشد.

A: تو از کجا می‌دانی؟

B: یکی از دوستانش به من گفت. اگر جای تو بودم بیشتر مراقب می‌بودم.

A: چرا؟

B: چون، شنیده‌ام که نامزدش یک وزنه‌بردار است.

A: وای! حق با توست. به گمانم، بهتر است دیگر به او زنگ نزنم.