الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

چه کار می‌کردی اگر

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "چه کار می‌کردی اگر...؟" را یاد می گیرید.

  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

090 What would you do if—?

EXAMPLES:

What would you do if you were me?

What would you do if you were in my shoes?

What would you do if you had a lot of money?

What would you do if you failed?

What would you do if the rumors were true?

DIALOGUES:

A: Can I ask you a hypothetical question?

B: Sure, go ahead.

A: What would you do if you were given a million dollars?

B: Well, first I’d buy a nice house for my parents to live in and take care of all their financial problems. Then I’d buy a house for my sister and do the same.

A: That’s very nice of you.

B: I’d just like to take care of my family as best as I can.

ترجمه‌ی درس

090 چه کار می‌کردی اگر —؟

مثال‌ها

چه کار می‌کردی اگر به جای من بودی؟

چه کار می‌کردی اگر در موقعیت من قرار داشتی؟

چه کار می‌کردی اگر کلی پول داشتی؟

چه کار می‌کردی اگر شکست می‌خوردی؟

چه کار می‌کردی اگر این شایعات حقیقت داشتند؟

گفتگوها

A: آیا می‌توانم یک سئوال فرضی از تو بپرسم؟

B: حتماً، بپرس!

A: چه کار می‌کردی اگر یک میلیون دلار گیرت می‌آمد؟

B: خب، اول می‌رفتم و یک خانهٔ خوب برای والدینم می‌خریدم تا در آن زندگی کنند و به تمام مشکلات مالی‌شان سر و سامان می‌دادم، و سپس، یک خانه برای خواهرم می‌خریدم و برای او هم همان کارها را می‌کردم.

A: تو چقدر مهربان و با محبتی!

B: من دلم می‌خواهد به بهترین شکلی که می‌توانم به خانواده‌ام رسیدگی کنم.