الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

چه خواهد شد اگر

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "چه خواهد شد اگر...؟" را یاد می گیرید.

  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

087 What if—?

EXAMPLES:

What if it rains when we have no umbrella with us?

What if they are against us?

What if we get lost in the jungle?

What if they don’t approve of our earning some money in our spare time?

DIALOGUES:

A: Did you hear the weather forecaster’s prediction for rain tomorrow?

B: Yeah, but I never believe the weather reports because they are usually wrong.

A: But what if he’s right?

B: I guess we’ll have to change our plans for tomorrow.

A: That means we can’t go to the beach.

B: Only if it rains.

ترجمه‌ی درس

087 چه خواهد شد اگر —؟

مثال‌ها

چه خواهد شد اگر باران ببارد و ما چتری همراهمان نداشته باشیم؟

چه خواهد شد اگر آن‌ها با ما مخالفت کنند؟

چه خواهد شد اگر در جنگل گم شویم؟

چه خواهد شد اگر آن‌ها در دوران مرخصی‌مان پرداخت بخشی از حقوقمان را تقبل نکنند؟

گفتگوها

A: پیش‌بینی کارشناس آب و هوا دربارهٔ باران فردا را شنیدی؟

B: آره، اما من هیچوقت این گزارش‌های هواشناسی را باور نمی‌کنم، چون معمولاً غلط از آب درمی‌آیند.

A: ولی، چه خواهد شد اگر درست گفته باشد؟

B: به گمانم، مجبور خواهیم شد تا برنامه‌های فردامان را تغییر دهیم.

A: و این بدان معناست که نمی‌توانیم به ساحل برویم.

B: البته، فقط در صورتی که باران ببارد.