الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

با جرات می‌گویم

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "با جرات می‌گویم..." را یاد می گیرید.

  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

035 I dare say—

EXAMPLES:

I dare say you will succeed in the election.

I dare say he won’t come.

A: I would imagine he’s forgotten. B: I dare say he has.

DIALOGUES:

A: I heard the news this morning about our friend Jim.

B: Is it true that he will be leaving us to live in Alaska?

A: Yes. He’s going there to live with the Eskimos.

B: I dare say that’s an adventurous thing to do.

A: Yeah, well, he’s going there to teach the Inuit population, who suffer from high illiteracy.

B: I hope that he will succeed and make friends with the people he’ll be with.

ترجمه‌ی درس

035 با جرات می‌گویم —

مثال‌ها

با جرات می‌گویم که تو در این انتخابات پیروز خواهی شد.

با جرات می‌گویم که او نخواهد آمد.

A: تصور می‌کنم که او فراموش کرده باشد. B: با جرات می‌گویم که او یادش رفته است.

گفتگوها

A: امروز صبح اخباری را دربارهٔ دوستمان، جیم، شنیدم.

B: آیا حقیقت دارد که او دارد ما را ترک می‌کند تا برود و در آلاسکا زندگی کند؟

A: بله. او دارد می‌رود آنجا تا با اسکیموها زندگی کند.

B: من با جرات می‌گویم که این یک اقدام ماجراجویانه است.

A: بله، خب، او دارد به آنجا می‌رود تا به اینوئیت‌ها که از بی‌سوادی بالا رنج می‌برند آموزش دهد.

B: امیدوارم که موفق باشد و با مردمی که قرار است با آن‌ها زندگی کند دوست شود.