الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

شاید بهتر باشد که ما هم

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "شاید بهتر باشد که ما هم..." را یاد می گیرید.

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

080 We may as well—

EXAMPLES:

We may as well buy a Benz since you don’t like Ford.

We may as well have a try since it’s worth doing.

We may as well take the risk. Nothing ventured, nothing gained.

DIALOGUES:

A: We’ve been looking for your lost CD for hours.

B: It’s got to be here somewhere.

A: We’ll never find it. We may as well give up.

B: No way. It’s my favorite CD.

A: OK, I’ll help you look for another ten minutes then I’m going home.

B: Don’t worry I know we’ll find it.

ترجمه‌ی درس

080 شاید بهتر باشد که ما هم —

مثال‌ها

شاید بهتر باشد که ما هم یک ماشین بنز بخریم، چون تو از ماشین فورد خوشت نمی‌آید.

شاید بهتر باشد که ما هم امتحانی بکنیم، چون ارزشش را دارد.

شاید بهتر باشد که ما هم این ریسک را بکنیم. بدون مخاطره، عایداتی هم در کار نخواهد بود.

گفتگوها

A: ما ساعت‌هاست که داریم دنبال سی‌دی گمشده‌ات می‌گردیم.

B: باید یک جایی همین دور و اطراف باشد.

A: ما هیچوقت پیدایش نخواهیم کرد. شاید بهتر باشد که ما هم از جستجو دست بکشیم.

B: اصلا و ابدا! این سی‌دی مورد علاقه‌ام است.

A: باشد، من ده دقیقهٔ دیگر هم کمکت خواهم کرد تا پیدایش کنی و بعد به خانه می‌روم.

B: نگران نباش می‌دانم که پیدایش خواهیم کرد.