الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

و تازه آن وقت بود که فهمیدم

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "...و تازه آن وقت بود که فهمیدم..." را یاد می گیرید.

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

068 — only to find—

EXAMPLES:

I ran to the station only to find that the train had left.

She came home excitedly only to find nobody was in.

I search desperately for my purse, only to find all my money was gone.

I arrived at the restaurant, only to find I had no money on me.

DIALOGUES:

A: Why are you so late?

B: I’m sorry but I missed the bus.

A: How could you miss the bus?

B: I hurried to get to the bus stop only to find I didn’t have enough change to pay the fare.

A: I’m sorry to hear that.

B: I had to go back home and get some change and wait for the next bus.

ترجمه‌ی درس

068 — و تازه آن وقت بود که فهمیدم —

مثال‌ها

خودم را به ایستگاه رساندم، و تازه آن وقت بود که فهمیدم قطار راه افتاده است.

او هیجان‌زده به خانه آمد، و تازه آن وقت بود که فهمید هیچکس خانه نیست.

مستاصلانه به دنبال کیف پولم گشتم، و تازه آن وقت بود که فهمیدم تمام پول‌هایم آنجا نیستند.

به رستوران رسیدم، و تازه آن وقت بود که فهمیدم هیچ پولی همراهم نیست.

گفتگوها

A: چرا اینقدر دیر کردی؟

B: ببخشید از اتوبوس جا ماندم.

A: چطور از آن جا ماندی؟

B: با عجله خودم را به ایستگاه اتوبوس رساندم، و تازه آن وقت بود که فهمیدم پول خرد کافی برای پرداخت کرایهٔ راه ندارم.

A: خیلی متاسفم که چنین اتفاقی برایت افتاده است.

B: باید به خانه برمی‌گشتم تا مقداری پول خرد بردارم و منتظر اتوبوس بعدی بمانم.