الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

خیلی بد شد که

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "خیلی بد شد که..." را یاد می گیرید.

  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

052 It’s too bad that—

EXAMPLES:

It’s too bad that we lost the match.

It’s too bad that we have to cancel the get-together.

It’s too bad that you can’t come.

It’s too bad.

It’s too bad that the rain spoiled our picnic.

DIALOGUES:

A: What happened to Steve? I haven’t seen him at work for a long time.

B: He was fired because of his poor work performance.

A: It’s too bad he’s gone. He had such a good sense of humor.

B: Yes, but he also had a serious drinking problem which affected his work.

A: I didn’t know that.

B: Yeah. He had such potential too. It’s too bad.

ترجمه‌ی درس

052 خیلی بد شد که —

مثال‌ها

خیلی بد شد که آن مسابقه را باختیم.

خیلی بد شد که مجبوریم دورهمی‌مان را لغو کنیم.

خیلی بد شد که تو نمی‌توانی بیایی.

این خیلی بد است.

خیلی بد شد که باران پیک‌نیک‌مان را خراب کرد.

گفتگوها

A: چه اتفاقی برای استیو افتاده است؟ مدت زیادی است که او را سر کار ندیده‌ام.

B: او به دلیل عملکرد کاری ضعیفش اخراج شد.

A: خیلی بد شد که او رفت. حس شوخ‌طبعی خیلی خوبی داشت.

B: بله، اما در کنارش به معضل جدی مشروب‌خوری هم دچار بود که روی کارش تاثیر گذاشته بود.

A: من این موضوع را نمی‌دانستم.

B: بله. او چنین پتانسیل‌هایی را هم داشت. این خیلی بد است.