الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

من اصلاً نمی‌دانم که

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "من اصلاً نمی‌دانم که..." را یاد می گیرید.

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

040 I have no idea—

EXAMPLES:

I had no idea that she was a thief.

He has no idea how to operate these machines.

I have no idea what time it is.

DIALOGUES:

Teacher 1: Have you met the new student Sally?

Teacher 2: Yes, she is a very nice girl.

Teacher 1: I kept asking her questions in class today, but she wouldn’t respond.

Teacher 2: That’s because she is hard of hearing.

Teacher 1: I had no idea she had a hearing problem.

Teacher 2: It’s not too serious. You should make her sit in the front of the class so she can hear you better.

ترجمه‌ی درس

040 من اصلاً نمی‌دانم که —

مثال‌ها

من اصلاً نمی‌دانستم که آن زن یک دزد بود.

او اصلاً نمی‌داند که چگونه باید این دستگاه‌ها را به کار بیندازد.

من اصلاً نمی‌دانم که ساعت چند است.

گفتگوها

معلم (1): آیا آن دانش‌آموز جدید، سالی، را دیده‌ای؟

معلم (2): بله، دختر خیلی خوبی است.

معلم (1): من امروز سر کلاس دائماً از او سئوال می‌پرسیدم، ولی او جواب نمی‌داد.

معلم (2): به خاطر این است که او به سختی می‌شنود.

معلم (1): من اصلاً نمی‌دانستم که او مشکلی در شنوایی‌اش دارد.

معلم (2): مشکل خیلی جدی‌ای نیست. باید او را جایی در جلوی کلاس بنشانی تا بتواند صدایت را بهتر بشنود.