الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

بی‌صبرانه منتظر ... هستم

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "بی‌صبرانه منتظر ... هستم" را یاد می گیرید.

  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

034 I cannot wait to—

EXAMPLES:

I can’t wait to see my family.

I can’t wait to hear from you.

I can’t wait to buy a computer.

DIALOGUES:

Daughter: Only two days until my birthday! I can’t wait!

Mom: Now don’t get too excited, you still have lots of homework to do.

Daughter: I hope a lot of people come to my party.

Mom: Did I tell you that Aunt Jenny will be there?

Daughter: Really! That’s great! Oh, I can’t wait to see her.

Mom: Me too. OK, now get back to your homework. You still have lots to do before your birthday.

ترجمه‌ی درس

034 بی‌صبرانه منتظر — هستم

مثال‌ها

بی‌صبرانه منتظر دیدن خانواده‌ام هستم.

بی‌صبرانه منتظر شنیدن اخبارت هستم.

بی‌صبرانه منتظر خریدن یک رایانه هستم.

گفتگوها

دختر: فقط دو روز تا تولدم مانده است! بی‌صبرانه منتظرش هستم!

مادر: حالا نمی‌خواهد اینقدر هیجان‌زده شوی، هنوز کلی تکالیف داری که باید انجام دهی.

دختر: امیدوارم آدم‌های زیادی به مهمانی‌ام بیایند.

مادر: به تو گفتم که خاله جنی هم می آید؟

دختر: واقعاً می‌گویم! این خیلی عالی است! اوه، بی‌صبرانه منتظر دیدن او هستم.

مادر: من هم هستم. خب، حالا دیگر برگرد سراغ تکالیفت. هنوز کارهای زیادی تا پیش از رسیدن به روز تولدت برای انجام دادن داری.