الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

الان که دارم درباره‌اش فکر می‌کنم، می‌بینم که

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "الان که دارم درباره‌اش فکر می‌کنم، می‌بینم که..." را یاد می گیرید.

  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

066 Now that I (come to) think about it,—

EXAMPLES:

Now that I come to think about it, you’re right to dismiss him.

Now that I come to think about it, how ignorant I was!

Now that I think about it, you are wise not to have accepted him.

Now that I think about it, he is a person really worth trusting

DIALOGUES:

A: Where did you put my dictionary?

B: I’m sorry, but I can’t remember where I put it last.

A: But that’s my favorite dictionary.

B: Wait, now that I think about it, I left it on the kitchen table.

A: How could you be so careless? You should be more careful with other people’s things.

B: Sorry. I’ll be more careful next time.

ترجمه‌ی درس

066 الان که دارم درباره‌اش فکر می‌کنم، می‌بینم که —

مثال‌ها

الان که دارم درباره‌اش فکر می‌کنم، می‌بینم که تو حق داشتی عذرش را بخواهی.

الان که دارم درباره‌اش فکر می‌کنم، می‌بینم که چقدر نادانی کرده‌ام!

الان که دارم درباره‌اش فکر می‌کنم، می‌بینم که عقل کردی او را نپذیرفتی.

الان که دارم درباره‌اش فکر می‌کنم، می‌بینم که او فردی واقعاً شایستهٔ اعتماد است.

گفتگوها

A: لغت‌نامه‌ام را کجا گذاشته‌ای؟

B: ببخشید، ولی نمی‌توانم به یاد بیاورم که آخرین بار آن را کجا گذاشته‌ام.

A: اما، آن کتاب لغت‌نامهٔ مورد علاقه‌ام است.

B: صبر کن، الان که دارم درباره‌اش فکر می‌کنم، یادم می‌آید که آن را روی میز آشپزخانه جا گذاشته‌ام.

A: تو چطور می‌توانی اینقدر بی‌توجه باشی؟ تو باید مراقبت بیشتری از چیزهای سایر افراد بکنی.

B: ببخشید! دفعهٔ بعدی سعی می‌کنم که بیشتر مراقب باشم.