الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

هر چه بیشتر ... بیشتر

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "هر چه بیشتر ... بیشتر..." را یاد می گیرید.

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

075 The more—the more—

EXAMPLES:

The more you put your heart into English, the more you’ll be interested in it.

The more you pay, the more you will gain.

The sooner, the better.

The earlier you set about your work, the sooner you will finish it.

DIALOGUES:

A: Are you still selling your car?

B: Yeah, but the more I think about it, the more I want to keep it.

A: Why’s that?

B: Because buying a new car would be very expensive and I wouldn’t be able to afford the insurance.

A: But you already put an ad in the paper.

B: I know but if anybody calls, I’ll just tell them it’s not for sale anymore.

ترجمه‌ی درس

075 هر چه بیشتر — بیشتر —

مثال‌ها

هر چه بیشتر در یادگیری زبان انگلیسی تلاش کنی، بیشتر به آن علاقمند خواهی شد.

هر چه بیشتر پول بدهی، بیشتر عایدی خواهی داشت.

هر چه زودتر، بهتر.

هر چه زودتر کارت را شروع کنی، زودتر هم تمامش خواهی کرد.

گفتگوها

A: آیا هنوز هم می‌خواهی ماشینت را بفروشی؟

B: آره، ولی هر چه بیشتر درباره‌اش فکر می‌کنم، بیشتر دلم می‌خواهد که نگاهش دارم.

A: چرا؟

B: چون، خریدن یک ماشین جدید خیلی پرهزینه است و ممکن است نتوانم از پس مخارج بیمه‌اش بر بیایم.

A: اما تو همین الان یک آگهی در روزنامه گذاشته‌ای.

B: خودم می‌دانم، ولی اگر کسی زنگ بزند، به آن‌ها خواهم گفت که دیگر فروشی نیست.