الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

چرا که نه

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "چرا که نه...؟" را یاد می گیرید.

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

096 Why not—?

EXAMPLES:

Why not try to persuade him to give up smoking?

Why don’t you go ask the teacher?

Why not buy some ready-made food?

A: Let’s go to see a film tonight. B: Sure, why not?

DIALOGUES:

Teacher: I’d like you to introduce the guest speaker at the student assembly today.

Student: Why me? I can’t do that.

Teacher: Why not? You’re a good student and I think you will do a great job.

Student: But I’ve never spoken in front of so many people before. I wouldn’t know what to say.

Teacher: Don’t worry. I’ll help you prepare the speech. Why not give it a try?

Student: OK, I guess I have nothing to lose.

ترجمه‌ی درس

096 چرا که نه —؟

مثال‌ها

چرا تلاش نمی‌کنی تا او را متقاعد سازی که سیگار کشیدن را ترک کند؟

چرا نمی‌روی از خود معلم سئوال کنی؟

چرا غذای آماده نمی‌خری؟

A: بیا امشب به تماشای یک فیلم برویم.
B: حتما، چرا که نه.

گفتگوها

معلم: می‌خواهم که سخنران مهمان مجمع دانش‌آموزی امروز را تو معرفی‌اش کنی.

دانش‌آموز: چرا من؟ من نمی‌توانم این کار را بکنم.

معلم: چرا که نه؟ تو دانش‌آموز خوبی هستی و من فکر می‌کنم که کارت عالی خواهد بود.

دانش‌آموز: اما من هیچوقت در مقابل این همه آدم حرف نزده‌ام. نمی‌دانم که چه باید بگویم.

معلم: نگران نباش. من کمکت خواهم کرد تا سخنرانی‌ات را آماده کنی. چرا این کار را امتحان نمی‌کنی؟

دانش‌آموز: باشد، به گمانم چیزی را از دست نخواهم داد.