الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

هر جا...وجود داشته باشد،...نیز وجود خواهد داشت

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "هر جا ... وجود داشته باشد، ... نیز وجود خواهد داشت." را یاد می گیرید.

  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

094 Where there is— there is—

EXAMPLES:

Where there are difficulties, there are ways to get over them.

Where there is opposition, there are rebellions.

Where there is contact, there is friction.

Where there are women, there are jealousy and suspicion.

Where there is a will, there is a way.

DIALOGUES:

Son: Dad, I’ll be having my college interview with Harvard University next week.

Father: That’s great son, I’m glad to hear that.

Son: Yeah, but the problem is the competition to get into that college is very stiff.

Father: Well, are you sure you really want to go there?

Son: Yes, I’ve wanted to go to that college since I was in junior high school.

Father: Don’t worry, Son. If you really want to go there, then I’m sure you will get in. Remember, where there’s a will there’s a way.

ترجمه‌ی درس

094 هر جا — وجود داشته باشد، — نیز وجود خواهد داشت.

مثال‌ها

هر جا مشکلاتی وجود داشته باشند، شیوه‌هایی برای حل آن‌ها نیز وجود خواهند داشت.

هر جا مخالفتی وجود داشته باشد، سرکشی‌هایی نیز وجود خواهند داشت.

هر جا تماسی وجود داشته باشد، اصطکاکاتی نیز وجود خواهند داشت.

هر جا زنانی وجود داشته باشند، حسادت و شک‌هایی نیز وجود خواهند داشت.

هر جا عزم و اراده‌ای وجود داشته باشد، راه و روشی نیز وجود خواهد داشت.

گفتگوها

پسر: پدر، هفتهٔ آینده قرار است برای رفتن به کالج دانشگاه هاروارد مصاحبه‌ای داشته باشم؟

پدر: چقدر عالی، پسرم، از شنیدن این خبر خوشحالم.

پسر: بله، ولی مشکل کار اینجاست که رقابت بر سر راه یافتن به این کالج بسیار سخت و تنگاتنگ است.

پدر: خب، آیا مطمئنی که واقعاً می‌خواهی به آنجا بروی؟

پسر: بله، من از موقعی که به مدرسه راهنمایی می‌رفتم، دلم می‌خواست که به این کالج بروم.

پدر: نگران نباش، پسرم! اگر تو واقعاً بخواهی که به آنجا بروی، من مطمئنم که به آنجا راه خواهی یافت. یادت باشد که هر جا عزم و اراده‌ای وجود داشته باشد، راه و روشی نیز وجود خواهد داشت.