الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

آیا اصلاً تا حالا

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "آیا اصلاً تا حالا...؟" را یاد می گیرید.

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

017 Have you ever—?

EXAMPLES:

Have you ever been to New York?

Have you ever been to Nanjing?

Have you ever seen Ghost?

Have you ever wondered if there is life after death?

Have you ever heard of it?

DIALOGUES:

A: I want to quit my job.

B: Why, what’s the matter?

A: Nothing. I just want a change.

B: But you have a great job and you’ve been working there for ten years.

A: I know, but haven’t you ever wanted to do something different?

B: I guess so, but it seems more prudent to just stay where I am and continue working in my current job.

ترجمه‌ی درس

017 آیا اصلاً تا حالا — ؟

مثال‌ها

آیا اصلاً تا حالا در نیویورک بوده‌ای؟

آیا اصلاً تا حالا به نانجینگ رفته‌ای؟

آیا اصلاً تا حالا روح دیده‌ای؟

آیا اصلاً تا حالا این سئوال برایت پیش آمده است که زندگی پس از مرگی وجود دارد یا نه؟

آیا اصلاً تا حالا این را شنیده‌ای؟

گفتگوها

A: من می‌خواهم کارم را رها کنم.

B: چرا، مشکل چیست؟

A: هیچی! فقط دلم یک تغییر می‌خواهد.

B: اما تو شغل خوبی داری و ده سال است که آنجا کار کرده‌ای.

A: می‌دانم، ولی آیا اصلاً تا حالا دلت خواسته که کار دیگری انجام دهی.

B: متوجهم، اما محتاطانه و عاقلانه‌تر به نظر می‌رسد که صرفاً در همان جایی که مشغول هستم بمانم و به انجام کار فعلی‌ام ادامه دهم.