الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

نظرت دربارهٔ ... چیست

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "نظرت دربارهٔ ... چیست؟" را یاد می گیرید.

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

027 How do you like—?

EXAMPLES:

How do you like your new apartment?

How do you like your new colleagues?

How does your mother like the tea set?

DIALOGUES:

A: How long have you been in China?

B: A few months.

A: How do you like living here?

B: Great! I’m having a great time.

A: How do you like the food here?

B: It’s pretty good. I just can’t get used to using chopsticks.

A: You’ll get used to them after a while.

B: I love them. They are very friendly to me.

ترجمه‌ی درس

027 نظرت دربارهٔ — چیست؟

مثال‌ها

نظرت دربارهٔ آپارتمان جدیدت چیست؟

نظرت دربارهٔ همکاران جدیدت چیست؟

نظر مادرت دربارهٔ آن سرویس چای‌خوری چیست؟

گفتگوها

A: چه مدت در چین بوده‌ای؟

B: چند ماه.

A: نظرت دربارهٔ زندگی در اینجا چیست؟

B: عالی است! اوقات خوشی را در اینجا می‌گذرانم.

A: نظرت دربارهٔ غذاهای اینجا چیست؟

B: خیلی خوب هستند. فقط نمی‌توانم به استفاده از چوب‌های غذاخوری عادت کنم.

A: پس از مدتی به آن‌ها عادت خواهی کرد.

B: آن‌ها را دوست دارم. به نظرم خیلی خودمانی و دوست‌داشتنی هستند.