الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

انتخاب من ... است

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "انتخاب من ... است" را یاد می گیرید.

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

050 I really go for—

EXAMPLES:

I really go for Beethoven.

I really go for this house. It’s terrific.

She goes for tall and handsome men.

I don’t go much for modernism.

DIALOGUES:

A: Hey, I’m hungry. How about you?

B: Yeah, I can really go for some Chinese food right now.

A: That’s a great idea. Let’s go to a Chinese restaurant right now.

B: OK. It’s my treat.

A: Are you sure?

B: Yeah. You can pay next time.

ترجمه‌ی درس

050 انتخاب من — است

مثال‌ها

انتخاب من بتهوون است.

انتخاب من همین خانه است. خیلی عالی است.

انتخاب او مردهای قدبلند و خوش‌قیافه هستند.

مدرنیزم چندان در زمرهٔ انتخاب‌هایم نیست.

گفتگوها

A: هی، من گرسنه هستم. تو چطور؟

B: آره، انتخاب من غذای چینی است.

A: چه ایدهٔ خوبی! بیا همین الان برویم به یک رستوران چینی.

B: باشد! ولی به حساب من!

A: مطمئنی؟

B: آره. دفعهٔ بعدی را تو حساب کن!